Leasing

 1. Leasing of renting
  1. Financiële leasing

Financiële leasing is een financieringstechniek die gebaseerd is op een driehoeksverhouding tussen de leasingnemer, de leasinggever en de leverancier.

 • Op de leasevergoedingen wordt BTW aangerekend. De leasingnemer betaalt de BTW dus gespreid over de aflossingen i.p.v. in één keer bij de aankoop. De problematiek van de voorfinanciering bij aankoop is hier dus minder relevant.
 • Gedurende de looptijd van het leasingcontract is de leasingnemer economisch eigenaar van het object. Dit betekent dat het object wordt opgenomen op de balans en dat er afschrijvingen op worden geboekt.
 • Op het einde van het contract beschikt men over de mogelijkheid om het object aan te kopen. Deze aankoopoptie bedraagt ten hoogste 15% van de aankoopwaarde. 

Bij een leasing moeten er geen zakelijke waarborgen worden gegeven. Op die manier behoudt men waarborgen voor andere bedrijfskredieten en wordt dus ruimte gecreëerd voor de financiering van andere investeringen.

 

  1. Financiële renting

Bij een financiële renting koopt de leasingmaatschappij in opdracht van de klant het object aan.

Men sluit met de maatschappij een rentingcontract met een bepaalde looptijd waarin het object wordt gebruikt. De klant betaalt daarvoor een maandelijkse of driemaandelijkse huurvergoeding, die in kost wordt geboekt. De machine/tool komt dus niet op de balans van de klant.

Op het einde van het contract kan men het object aankopen. Deze aankoopoptie bedraagt minstens 16% van de aankoopwaarde. 

 

  1. Operationele leasing

Een operationele leasing is gelijkaardig met een financiële renting met dat verschil dat er geen aankoopoptie is bij afloop van het contract en er bijkomende diensten in het vervat zitten, zoals:

 • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • rechtsbijstandsverzekering
 • risicoregeling
 • reparatie en onderhoud

Op die manier staat de maandelijkse kostprijs min of meer vast, en zijn minder schommelingen door bv. onverwachte herstellingen en verzekeringspremies die moeten betaald worden.


Alle verdere informatie via info@twintrading.be of +32497131415.

 


KS 3012 container

KS 3012 container

 • 400V elektrisch aangedreven
 • benodigde generator 20 kVA
 • dubbeldecks versie
 • 2 fracties
 • op containerslede
 • ruimte voor stroomgroep
Weergeven 1 t/m 93 van in totaal 93